УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Розглянуто фінансові гальма судової реформи

Розглянуто фінансові гальма судової реформи

Механізм планування, затвердження та використання коштів на утримання судів залишається недосконалим. Більшість встановлених Рахунковою палатою проблем і недоліків у його функціонуванні є типовими та не вирішуються, що з року в рік призводить до бюджетних правопорушень та неефективного використання бюджетних коштів.

Проведені Рахунковою палатою впродовж 2006-2010 років контрольні заходи виявили факти бюджетних правопорушень (незаконного, у тому числі нецільового використання коштів держбюджету) на суму майже 372,9 млн. грн. та неефективного використання коштів на суму понад 330,5 млн. грн.

Реформуванням судової влади займалися всі головні інституції органів державної влади та суддівського самоврядування. Однак, згідно із законодавством, у процесах ініціювання розроблення та схвалення державних цільових програм не передбачається участі самих органів судової влади, які реформуються. Як наслідок, реальної програми їх реформування не розроблено, а проблеми в організаційному забезпеченні діяльності судів не вирішені.

Здійсненню судочинства перешкоджають неврахування в бюджетах у повних обсягах фінансових потреб судової системи, недофінансування та недосконале законодавчо-нормативне врегулювання систем судоустрою та судочинства.

За цих умов органи судової та виконавчої державної влади, задіяні в організаційному забезпеченні діяльності судів, мали б приймати виважені, послідовні, системно продумані адміністративні рішення для розв'язання першочергових проблем удосконалення нормативно-правової бази та визначення перспектив і пріоритетних напрямів використання наявних матеріальних і фінансових ресурсів.

Проте органи державної влади, відповідальні за організаційне забезпечення діяльності судів, не забезпечили належної координації та контролю за цими процесами за участю органів суддівського самоврядування. Їх хаотичні та безсистемні рішення забезпечували поточні потреби судів і не були зорієнтовані на вирішення пріоритетних проблем. Отже, бюджетні кошти витрачалася не на розвиток системи та перспективу, а на вирішення поточних проблем.

Колегія Рахункової палати прийняла рішення надіслати відповідні пропозиції до Верховної Ради, Адміністрації Президента та керівника Робочої групи з питань судової реформи - міністра юстиції О. В. Лавріновича.

Рахункова палата вважає за необхідне органам державної виконавчої та судової влади, а також суддівського самоврядування розробити і внести на затвердження Верховної Ради довгострокову загальнодержавну програму судової реформи, в якій визначити пріоритетні напрями її реформування, джерела та обсяги їх фінансування.

Необхідно також розглянути питання про зміну в законодавчому порядку системи затвердження видатків на утримання судової влади. Зокрема, закріпити за її органами право на подання безпосередньо до Верховної Ради та Кабінету Міністрів своїх пропозицій з фінансування видатків. Ці пропозиції повинні формуватися на законодавчо затверджених нормативах фінансового та ресурсного забезпечення діяльності судів, а також бути узгодженими Радою суддів України на підставі погоджувальних рішень відповідних рад суддів. Органам виконавчої влади, насамперед Уряду та Міністерству фінансів, доцільно надати право апеляції цих пропозицій у разі незгоди з ними.