newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Спростування

3,3 т.
Спростування

Спростування Державного підприємства "Державний автотранспортний науково–дослідний і проектний інститут" інформації, викладеної в блозі під назвою "Большой бизнес маленького госчиновника: как зарабатывают на транспортной отрасли"

Видео дня

27 серпня 2015 року на веб-сайті інтернет-видання "Обозреватель" у розділі "Блоги" було опубліковано блог - статтю від імені колишнього (з березня 2014 по січень 2015) голови Укртрансінспекції п. Черненка В.М. "Большой бизнес маленького госчиновника: как зарабатывают на транспортной отрасли" (далі – Стаття), в якій обвинувачується Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (надалі - ДП "ДержавтотрансНДІпроект") і його співробітники у зловживаннях під час здійснення інститутом своєї діяльності.

За час свого існування з липня 1930 року ДП "ДержавтотрансНДІпроект" було і залишається провідним багатопрофільним закладом,діяльність якого спрямована на розвиток та вдосконалення наукової, технологічної та правової бази транспортного сектору економіки країни із зосередженням на таких аспектах, як безпека, екологія, якість надання послуг, економічна ефективність та конкурентоспроможність транспорту, енергозбереження і впровадження альтернативних моторних палив тощо (більш детально про інститут дивись ТУТ http://www.insat.org.ua/phpfiles/menu/about/).

Щодо інформації, викладеної в блозі начебто пана Черненка, вважаємо за необхідне дати обґрунтовані пояснення. ДП "ДержавтотрансНДІпроект" у 2003 – 2005 роках за дорученнями Міністерства транспорту брало активну участь у розробленні та здійсненні заходів щодо приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР).

За участі інституту було розроблено ряд проектів нормативно-правових документів. Законопроектом "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), реєстраційний № 0252 вiд 29.03.2005, прийнятим Верховною Радою України 07.09.2005 як Закон України № 2819-IV вводились європейські норми щодо часу роботи і відпочинку водіїв.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 914 "Про виконання Європейської Угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)", Мінтрансзв'язку (нині - Мінінфраструктури) було визначено в Україні Компетентним органом з питань виконання ЄУТР.

Згідно з поправкою № 5 до ЄУТР країнам – учасницям ЄУТР, що не є членами ЄС (зокрема Україні), було надано чотирирічний перехідний період, по закінченню якого - з 16 червня 2010 року усі транспортні засоби, що беруть участь у міжнародних перевезеннях, підпадають під дію ЄУТР і уперше вводяться в експлуатацію, повинні бути обладнані виключно цифровими тахографами, що, у свою чергу, передбачає обов’язкове застосування електронних карток до них.

Законом України від 06.03.2008 № 129-VI Верховною Радою України була також ратифікована Конвенція Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, яка також передбачала введення тахографів.

За дорученнями Мінінфраструктури ДП "ДержавтотрансНДІпроект" брало участь у створенні правових засад запровадження норм ЄУТР та створенні системи цифрової тахографії.

Наказом Мінтрансзв'язку від 03.10.2007 № 890 виконання функцій Робочого органу Компетентного органу з питань виконання ЄУТР покладено на ДП "ДержавтотрансНДІпроект", як на провідний інститут міністерства у сфері автотранспорту, що брав активну участь у розробленні та здійсненні заходів із забезпечення інтеграції транспортно-дорожнього комплексу України до транспортної системи ЄС на основі запровадження в Україні норм ЄУТР.

Наказом Держадміністрації автомобільного транспорту від 09.09.2009 № 123 "Про створення системи цифрових тахографів на виконання угоди ЄУТР" ДП "ДержавтотрансНДІпроект" було визначено координатором робіт зі створення системи цифрових тахографів в Україні.

Вся вищеперерахована робота ДП "ДержавтотрансНДІпроект" в блозі за підписом начебто пана Черненка залишена поза увагою, більш того, текст блогу викладено тенденційно і з використанням недостовірної інформації.

Пропонуємо переглянути конкретні твердження:

I. " В результате оказалось, что за все время ГП "ГосавтотрансНИИпроект" официально не получило и не растаможило ни одной карточки".

Мінтрансзв'язку на підставі повноважень і функцій, покладених на нього законодавством, як на Компетентний орган з питань виконання ЄУТР в Україні, обґрунтовано призначило відповідно до норм ЄУТР та Європейського Союзу (ERCA) єдиним в країні Органом з видання карток ДП "ДержавтотрансНДІпроект". Сервісною Агенцією для виконання частини технологічного циклу робіт, як партнера для впровадження в Україні системи цифрової тахографії, обрано за відкритою і прозорою процедурою компанію S.C. CertSign S.A. (Румунія).

Призначення ДП "ДержавтотрансНДІпроект" Органом з видання карток для цифрових тахографів та S.C. CertSign S.A. Сервісною Агенцією засвідчено в пункті 1.1 Політики СА, затвердженої Європейським Головним Органом сертифікації (ERCA) на підставі Меморандуму про порозуміння між службами Європейської Комісії та Європейської Економічної Комісії (ЄЕК) ООН.

Компанія S.C. CertSign S.A. з країни – члена ЄС виконує частину технологічного циклу робіт, а саме, персоналізацію бланка картки методом лазерного гравіювання з внесенням персональних ідентифікаційних даних з електронного шаблону картки, підготовленого ДП "ДержавтотрансНДІпроект", та внесенням до картки відповідних цифрових криптографічних сертифікатів з подальшим постачанням їх до інституту.

Після цього картки для цифрових тахографів ввозяться на митну територію України у відповідності до чинного законодавства. Станом на 31.10.2015 було здійснено 162 процедури розмитнення партій карток, усі примірники оригіналів митних декларацій зберігаються в інституті і в митних органах. Жодної картки митні органи без розмитнення не пропустили.

II. По нашим подсчетам, теневой оборот от оформления и выдачи карточек составляет около 5 млн долларов в год – и они никоим образом не отображаются в отчетах "ГосавтотрансНИИпроекта".

Загальна сума коштів за картки для цифрових тахографів за 5 років (з 2010 до 2015 року) є в декілька разів меншою, ніж сума вказаного у Статті, так званого, "тіньового обігу" за один рік. Усі кошти за картки інститут отримує в безготівковій формі через розрахунковий рахунок, тому "тіньовий обіг" є неможливим.

Інститут щорічно (щоквартально) звітує перед Міністерством інфраструктури щодо обсягів виконаних робіт, що підтверджено офіційними звітними документами щодо результатів фінансово-господарської діяльності інституту.

III. "Каждый, кто завозит в Украину запчасти или автомобили, обязан нести деньги в ... госпредприятие, чтобы получить в обмен клочок бумаги. Хотя Украина давно является членом Венской конвенции – а значит, обязана признавать сертификат производителя".

У сфері підтвердження відповідності транспортних засобів діє не "Віденська конвенція", як зазначено в блозі начебто пана Черненка, а "Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів", 1958 року з поправками 1995 року, укладена в Женеві (Женевська угода 1958 року), до якої Україна приєдналась Законом України від 10.02.2000 № 1448. Женевська угода 1958 року передбачає взаємне визнання Компетентними органами країн, що підписали Угоду, затверджень типу згідно з Правилами ЄЕК ООН.

Сертифікати відповідності на дорожні транспортні засоби в системі УкрСЕПРО у 2015 році мали право видавати 46 органів із сертифікації. Частка ДП "ДержавтотрансНДІпроект" складала менше, ніж 1,5% від загального числа сертифікатів відповідності на транспортні засоби, що видавалися в Україні. При сертифікації транспортних засобів та їх складових частин у системі УкрСЕПРО органи із сертифікації від імені України і за дорученням Компетентних органів проводили процедури визнання, відповідно до нормативно-правових актів, затверджень типу згідно з Угодою та Правилами ЄЕК ООН (документів, які у Статті неправомірно названі сертифікатами виробника).

IV. "Госпредприятие само себя уполномочило выдавать упомянутые сертификаты ЕКМТ".

Європейська Конференція Міністрів транспорту (ЄКМТ, з 2006 року – Міжнародний транспортний форум) – міжурядова організація, заснована у 1953 році з метою сприяння лібералізації міжнародних перевезень. Україна приєдналась до цієї організації у 1996 році шляхом підписання Установчого протоколу Міністром транспорту України, який діяв на підставі повноважень, наданих урядом.

Участь України у багатосторонній квоті ЄКМТ регламентується документом ITF/IRU "ECMTmultilateralquota. Userguide" ("Багатостороння квота ЄКМТ. Настанова користувача"), наведеним на офіційному сайті Міжнародного транспортного форуму, відповідно до якого сертифікати придатності до експлуатації ЄКМТ видаються органом чи установою, призначеною державою реєстрації колісних транспортних засобів і безпосередньо підпорядкованою їй для виконання Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів (далі – Угода 1997 року), Консолідованої резолюції R.E.1 або Директиви 2009/40/ЕС.

ДП "ДержавтотрансНДІпроект" є уповноваженим і нотифікованим в ООН виконавчим органом, відповідальним за технічний огляд, Компетентного органу України з питань виконання Угоди 1997 року. Інформацію про це наведено у чинному статусі зазначеної угоди, розміщеному на офіційному сайті ЄЕК ООН(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp29/ECE-TRANS-WP29-1074r8e.pdf).

V. "И продавая эти разрешения (дозволи ЄКМТ) , госпредприятие-монополист, злоупотребляя властью, получает сверхприбыли" .

У Статті згадувались ліцензії ЄКМТ, що потім названі дозволами, якими нібито торгує ДП "ДержавтотрансНДІпроект". Але інститут не має відповідних повноважень і до його функцій не входить і ніколи не входило оформлення та видача дозволів ЄКМТ.

Згідно з пунктом 3.1 Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу від 20.08.2004 № 757, у редакції наказу Мінінфраструктури від 19.04.2013 № 239, оформлення та видача дозволів ЄКМТ проводяться Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті, яку з березня 2014 по січень 2015 очолював п. Черненко В.М

Коли співробітники ДП "ДержавтотрансНДІпроект" ознайомились зі змістом блогу, то першим бажанням було якнайширше висвітлити справжній стан речей і припинити потік недостовірної інформації. Але лише після звернення ДП "ДержавтотрансНДІпроект" до відповідної судової інстанції за захистом своєї ділової репутації з’ясувалось, що від блогу, який підписаний п. Черненком В.М., супроводжується його фотографією і "регаліями", п. Черненко В.М. відмовився.

В результаті судового розгляду колектив ДП "ДержавтотрансНДІпроект" з впевненістю може стверджувати – авторитету підприємства, напрацьованому професійною роботою декількох поколінь працівників, не зможуть стати на заваді жодні недобросовісні та анонімні дописувачі, які жонглюють недостовірними фактами на догоду своїх інтересів.

Колектив ДП "ДержавтотрансНДІпроект"